Stavby budoucnosti

BUDOVY použít hodně energie. Tento plán změnit.
Budovy dnes představují 40% spotřeby energie a 38% emisí oxidu uhličitého ve Spojených státech. Naše země je dosažení pokroku při zlepšování účinnosti budov, ale co kdyby se nám podařilo rychle dopředu 100 let – co by budovy vypadat dál?

Pacific Northwest National Laboratory, jsme definovali dosažitelný vizi pro budoucí stavby. Financovaný americkým ministerstvem energetiky a řídí kolektivní názory našich partnerů dopředu myšlení, bude nově vyvinuté rámec pomoci řídit vývoj amerických budov.

Náš rámec zahrnuje pět klíčových zaostřovacích polí: pasažéři, Building Systems, Utilities, Společenství a životního prostředí. Každá zaostřovací pole definuje cíle a pojímány funkce nebo schopnosti budoucích staveb. Technický dokument, který nastiňuje tyto zaostřovacích polí ve větším detailu bude zveřejněno brzy.

Tady je naše vize pro budovy budoucnosti.

1. cestujících
Přenosné nebo nositelné zařízení pomůže personalizovat tepelnou pohodu, snižuje potřebu vytápění a chlazení při zachování kvality ovzduší. Integrované centrální systémy a místní zařízení zajišťuje budovy spotřebují pouze energii a zdroje, které potřebují učení cestujících chování, zvýšení osobního pohodlí a produktivitu na pracovišti. celoměstské výměnné inteligentní aplikace Data budov úrovni nebo pro maximalizaci energetické účinnosti. Kvantifikované zdravotní přínosy jsou sečteny pomocí biometrických údajů ze stavebního obyvatele, to vše při zachování osobního soukromí.

2. Building Systems
Protože oni jsou navrženy modulárně, budovy budoucnosti jsou snadno překonfigurovat a modernizované přizpůsobit různým potřebám, přizpůsobit se měnícím se podmínkám a zlepšit výkon samotné budovy. Stavební obálky (včetně stěn, podlah, stropů a oken) přijmout rychlá a dynamická materiálů, které poskytují komplexní funkce, jako je generování energie, zachycování vody řízení osvětlení, regulovat vnitřní teplotu, nebo filtrování vzduchu, což má za následek nulovými emisemi skleníkových plynů během provozu budovy život. Stavební prvky jsou inteligentní, přizpůsobivý, vysoce efektivní a integrované systémy, které jsou snadněji připojit, aktualizovat, růst a přizpůsobovat.

3. VEŘEJNÉ
Oba centralizované a decentralizované sítě poskytují společnou kritické infrastruktury, jako je energie, voda a odpad. Sousedé jsou spojeny a sdílet nebo obchodní stavební služby a zdroje, jako je výroba energie a skladování, využití odpadního tepla, čištění vody, na místě nakládání s odpady a lokalizované na čištění vzduchu. S sdílených prostředků, vrcholové zatížení se sníží o 50%. Zbývající poptávka zakoupit za nejnižší dostupnou cenu. Kromě toho, budovy jsou připraveny pro použití v extrémních podmínkách. Využívají low-tech a distribuovaných řešení a spolehnout se na místní zdroje pro provoz při katastrofické události.

4. SPOLEČENSTVÍ
Polyfunkční objekty vstříc potřebám měnící se demografie, jako je stárnoucí populace, a zároveň poskytuje služby pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Multi-modální dopravní síť propojuje budovy a integruje chůzi a jízdu na kole s novými technologiemi, jako jsou autonomní vozidla. Se sníženou potřebou vozovky a parkoviště, více půdy je dostupné pro chodce a zeleň, který provádí na místě ekologické funkce. Energetická účinnost se měří celostně a je 100% průhledný, jsou také odráží v tržní hodnotě budov.

5. PROSTŘEDÍ
Zdroje jsou sklizeny na místě pro vytápění, chlazení, osvětlení a elektrické energie před využitím zdrojů infrastruktury. Budovy jsou vázány na širší cyklu regionu, včetně vodních cyklů, zatížení živinami a zpracovatelském průmyslu, což vede k 80% snížení v dovážených spotřeby vody a zlepšení biodiverzity. Výkon budov na životní prostředí se neustále snímána, kontrolovány a měřeny souhrnný dopad na mikro a makro prostředí.